Mieszanki nasion traw limanowa

Zakładanie trawnika

Zakładając trawnik, powinno się wybrać obszar jak najbardziej gładki. Jeżeli jest to nie wykonalne, teren trzeba wyrównać. Najlepiej jest spulchnić ziemię, a następnie wygładzić, aby nie było dołków i wyrzucić większe korzenie wyrwanych niepotrzebnych roślin. Kiedy mamy już teren wygładzony, przystępujemy do zasiania mieszanki nasion traw. W następnej kolejności, dobrze jest posypać zasiane nasiona, równomiernie piaskiem. Można do tego zastosować manualny siewnik do nawozu. Po zasypaniu nasion powinno się je delikatnie podlać, aby rozpoczęły jak najszybciej rosnąć. Na wyniki trzeba zaczekać około dwóch tygodnie, a niekiedy trzeba jeszcze raz użyć mieszanki nasion traw gdy zauważymy braki w kiełkowaniu. Czynność czasem trzeba powtórzyć, jeśli trawa była zanadto rzadko zasiana.
    sitemap