Nieruchomości wasilków

Nieruchomości.

Nieruchomości to jeden z wariantów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego. Obowiązująca w Polsce definicja nieruchomości wypływa z Kodeksu cywilnego a także wielu innych, mnogich nakazów prawnych. Nieruchomości według art. 46 Kodeksu Cywilnego są to „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. 
Można tym samym wywnioskować, iż budynki bądź ich części są nieruchomościami tylko wtenczas gdy na mocy przepisów wyjątkowych stały się obiektem odrębnej własności. W przeciwnym wypadku są one częściami składowymi nieruchomości. Polskie prawo wyznacza trzy rodzaje nieruchomości, do których możemy zaliczyć: gruntowe, budynkowe i lokalowe.
    sitemap