Usługi cięcia laserem polkowice

Nowoczesne metody obróbki metali

Cięcie laserowe jest współczesną oraz wprawną technologicznie metodą obróbki metali. Ma podobne parametry wymiarowe do klasycznej obróbki mechanicznej. Różnicę pomiędzy tymi dwoma metodami cięcia stanowi czynnik tnący; w przypadku lasera jest laserowy promień w powiązaniu z gazem technicznym (koniecznie o wielkiej czystości). Istnieją trzy sposoby cięcia laserowego: spalanie, stapianie a przy tym sublimacja.
Usługi cięcia laserem dzielą się na cięcie tlenem bądź też cięcie gazem obojętnym ( przykładowo azotem czy też argonem). W skonfrontowaniu z innymi strategiami cięć, laserowa objawia się w znacznym stopniu lepszą postacią i precyzyjnością. Istotnymi wartościami cięcia laserowego są:
– precyzyjność 
– płynna powierzchnia cięcia
– nieduża strefa wpływu ciepła
– brak konieczności zrobienia ponadprogramowej obróbki wykończeeniowe
– zawężona luka cięcia
– maksymalna wielkość cięcia
– gospodarność ofiarowanego do cięcia materiału
– mniejsza czasochłonność w zestawieniu z innymi procedurami
– gibkość procesu obcinania
– ogromny zakres towarów, które mogą zostać poddane cięciu laserowemu.
    sitemap